LEVA Vatandaş
İçeriğin devamı için sayfayı aşağı kaydırınız.

LEVA Vatandaş

Günümüzde, robotik ve kognitif teknolojilere yapılan yatırımlar sayesinde insan kaynağı yoğun işler, yerini katma değerli işlere bırakmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde oluşan sorunlara hızlı çözümler üretmek önem arz etmektedir. Kentlerin karşı karşıya kaldığı pek çok sorunun temelinde hızla artan nüfus ve kırsaldan kente olan göç önemli bir yer tutmaktadır. Ortaya çıkan bu sorunlar kentlerdeki ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkilediği gibi kent sakinlerinin yaşam kalitesini düşürmekte ve kentlerin marka ve rekabet gücünü de azaltmaktadır. Kentleşmeyle birlikte gelen bu olumsuzlukların azaltılması, kentlerdeki mevcut sistemlerin daha verimli bir şekilde yönetilmesiyle çözüme kavuşabilecektir.

Bu noktada, artan iş yükünün yönetimi, robotik ve kognitif uygulamalar ile gerçek zamanlı olarak sürdürülebilmektedir. Projenin ana amacı, bahsi geçen sebepler ışığında, kentlerdeki sistemlerin akıllı hale getirilebilmesi için hızla gelişmekte olan yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ile katma değerli çözümlerin geliştirilmesidir. Proje ile hem vatandaşların yerel yönetimlerle olan etkileşiminin artırılması hem de belediyeler gibi yerel yönetimlerin süreç optimizasyonunu sağlayacak yazılım altyapılarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda vatandaşlar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmakla birlikte kamu organizasyonlarının verimliliğini artıracak yapay zeka uygulamaları ve robotik entegrasyonları geliştirilecektir.

Türkiye’deki yüksek kentleşme oranı ile paralel olarak doğan güçlü yerel yönetimlere, belediyelere ve kamu çözümlerine yönelik ihtiyaçlar, sadece insan gücü ile karşılanabilecek bir yoğunluk olmanın dışına çıkılması sebebiyle, özellikle büyük şehirler, kent ve yerel yönetimlerde görev yapacak, akıllı şehirler odağında uygulamalar artık bir gereksinim niteliğinde olmaktadır. Yerel yönetimlerin kullanımına yönelik olarak geliştirilmesi hedeflenen LEVA Vatandaş platformu, yapay zeka servislerini kullanarak kognitif çözüm sunabilecek ve bulut üzerinden PaaS (Platform as a Service) modeli ile hayata geçerek, robot entegrasyonu ile farklı ara yüzlerin kullanımıyla insan - robot etkileşimini mümkün kılabilecektir. Hazırlanacak olan bu platform iki farklı hedef kitlenin (vatandaş ve yerel yönetimler) kullanımına sunulacaktır.

Filtrele

LEVA Vatandaş LuckyEye Sanal Asistan Belediye Dikey Çözümü

Detaylar

LE VR for Damage Forecasting LuckyEye Görüntü ile maliyet Tahmini Projesi

Detaylar

LEVA IVR LuckyEye Çağrı Merkezlerinde Görev Yapacak İnsansın İletişim Aracı

Detaylar

EMDR Travma Sonrası Stres Bozukluğu Terapilerinde Görev Yapacak Yapay Zeka Destekli Terapi Asistanı ve IoT Entegre Yeni Nesil EMDR Kit Geliştirilmesi

Detaylar

LEVA HR Yapay Zeka Destekli İnsan Kaynakları Mülakat Asistanı

Detaylar

Akıllı Tarım LEVA Akıllı Çiftçi Asistanı

Detaylar

LEVA AVATAR

Detaylar

LEVA DİJİTAL RAPOR ASİSTANIRapor İçeriklerinizi Ulaşılabilir Hale Getiriyoruz

Detaylar

 
İletişime geçin

Hayatı kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişime Geçin
LuckyEye AI LAB’de Kariyer

LuckyEye AI LAB'de Kariyer

Açık Pozisyonlar